VILLA HOLMSUND

På uppdrag av fastighetsutvecklaren Hemsomduvillboi har kontoret projekterat ombyggnaden av den gamla Holmsundsskolan i Bomhus till bostäder. Då byggnaden har högt kulturhistoriskt värde har varsamhet varit ledord i renoveringen. Projektet färdigställdes 2011.