VATTENFALL RESEARCH AND DEVELOPMENT

Upprustning och inredning av personalrum samt diverse mötesrum och kommunikationsytor mm. Uppdraget har i val av kulörer etc styrts av Vattenfalls designmanual.
Till berörda rum har vi förutom inredning med möbler och belysningsprojektering tagit fram bilder i samarbete med fotograf Alf Linderheim, bilderna har vi sedan bearbetat och beskurit för att passa in i konceptet.