VALLBACKSSKOLAN

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat en ny högstadieskola i denna vackra byggnad från år 1897. Kontoret har ansvarat för framtagandet av handlingar från idéskisser till färdigt förfrågningsunderlag för generalentreprenad. Den nya Vallbacksskolan stod färdig till hösten 2015.