VALLBACK IDROTTSHALL

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat en ny idrottshall i anslutning till Vallbacksskolan i Gävle. Förutom att ansvara för A-projekteringen har kontoret ansvarat för 3D-samordningen i projektet.