KV. SUPERIOR

På uppdrag av Skanska Sverige AB projekterar kontoret ett nytt bostadskvarter med 39 lägenheter. Kvarteret kommer ligga i den nya Stadsdelen Gävle Strand. Projektering pågår och första inflyttning beräknas under 2014.