STRÖMVALLEN

När den anrika fotbollsarenan Strömvallen i centrala Gävle behövdes byggas om för att klara de krav som svenska fotbollsförbundet ställer på arenorna inbjöds kontoret att delta i en arkitekttävling om utformningen. Förutsättningarna var att skapa en modern arena som både möter fotbollsklubbarnas krav på en kommersiellt utformad anläggning och samtidigt smälter in i den känsliga kulturmiljön vid Gavleåns strand. Kontorets förslag var en låg kringbyggd läktare med modern gestaltning som skiljer tillskottet mot intilliggande äldre byggnader.