BOSTADSHUS NORGE

Bostadshus i Norge uppfört under 2010. Kontoret har ritat påde A- och K-handlingar på projektet.