STAFFANS FÖRSAMLINGSHEM

På uppdrag av Svenska Kyrkan har kontoret skisserat ett nytt församlingshem intill Staffanskyrkan på Brynäs i Gävle. I ett första skede har kontoret tagit fram underlag för en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnaden på fastigheten.