SANDVIK MINING & CONSTRUCTION

På uppdrag av Sandvik Mining & Construction projekterade kontoret ett nytt huvudkontor för verksamheten. Kontoret deltog från första idéskisserna till färdiga bygghandlingar. Kontoret projekterade även inredningen för de nya lokalerna.