SANDVIK MINING & CONSTRUCTION

På uppdrag av SMC har kontoret projekterat inredningen på företagets nya huvudkontor.