SILVANUM

Kontoret fick uppdraget att tillgänglighetsanpassa entrén till det tidigare skogmuseet Silvanum i centrala Gävle.