SANDVIK CIC

På uppdrag av Sanvik Cormant har kontoret projekterat ett nytt Innovationscenter i Sandviken. Projektet färdigställdes 2015.