RÖNTGEN – NY DATORTOMOGRAF

På uppdrag av X-fastigheter har kontoret projekterat en ombyggnad av Röntgenavdelningen på Gävle Sjukhus.