RIDANLÄGGNING 3D-PROJEKTERING

På uppdrag av Peab Sverige AB har kontoret tagit fram bygghandlingar för en ny ridanläggning i Gävle.
Peab ställde som krav till deltagande projektörer att projektet skulle ritas i 3D. De olika teknikgrenarnas 3D-modeller sammanfogades till en gemensam 3D-modell som användes bla. för samgranskning.