OCKELBO TORG

På uppdrag av Ockelbo Kommun har kontoret tagit fram ett förslag på upprustning av torget i Ockelbo.