OCAB

På uppdrag av Ocab har kontoret projekterat deras nya kontor i Gävle.
Byggnaden färdigställdes år 2013.