KV. NYHAMN

På uppdrag av Skanska Sverige AB har kontoret projekterat två punkthus på Gävle Strand. De båda byggnaderna rymmer 24 st lägenheter. Byggnaderna projekterades med Skanskas kvalitetssystem XChange som bla. innebär att projektet ritas i 3D samt en hög prefabriceringsnivå eftersträvas. Projektet färdigställdes 2010.