MULTIARENA SÄTRAÅSEN

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret tagit fram programhandlingar för en ny multiarena på Sätraåsen.