MARKANVISNINGSTÄVLING GÄVLE STRAND

Då kommunen utlyste en markanvisningstävling för en attraktiv tomt på Gävle Strand skapade kontoret tillsammans med Skanska ett tävlingsförslag. Detaljplanen för tomten medgav en byggnad på upp till 12 våningar varav kontorets förslag blev ett högt hus med bostäder. Genom att variera höjden på olika byggnadsvolymer skapades ett förslag som tog hänsyn till platsen och det intilliggande området.