LUNG- OCH STROKEAVDELNING

På uppdrag av Region Gävleborg har kontoret projekterat en ombyggnad av lung- och strokeavdelningen på Gävle Sjukhus. Syftet med projektet var att skapa en bättre planlösning där varje patientrum har direkt tillgång till ett eget hygienutrymme. På så sätt minskas smittorisken då någon patient blir drabbad av en virusinfektion.