LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLE

Uppdraget var att gestalta innergården för Länsförsäkringar Gävleborgs nya kontorsbyggnad i centrala Gävle.

Utgångspunkter:

Materialen ska spegla regionen. Gården ska fungera både som något vackert att vila ögonen på och som vistelseyta. Gården ska spegla årstiderna. Belysning ska vara en del av gestaltningen.

Förslaget har omarbetats under processen fram till bygghandling. Det nya kontoret ska stå färdigt 2015.