KV LOUISE

Tillsammans med byggentreprenören Byggtec skapade kontoret ett tävlingsförslag till den markanvisningstävling som Gavlegårdarna utlyste för nya bostäder på Gävle Strand. Förslaget fokuserade på att skapa moderna ljusa lägenheter med höga ambitioner på energieffektivitet.