KUNGSBERGET SKILODGE

På uppdrag av Kungsberget har kontoret projekterat ett nytt hotell vid skidanläggningen Kungsberget i Sandviken.