KUNGSBÄCK

På uppdrag av Gävle kommun har kontoret tagit fram illustrationer som visar på en framtidsvision för Kungsbäck och området kring teknikparken i Gävle. Området är utpekat som ett möjligt utvecklingsområde för Gävles framtid och här ska rymmas både bostäder, kontor och handel. Illustrationen används av kommunen i utvecklingsarbetet kring den nya stadsdelen för att kommunicera visionen för både invånarna och andra intressenter i projektet.