KONEO

På uppdrag av IT-bolaget Koneo projekterade kontoret ett nytt kontorshus för verksamheten. Lokalerna innehåller förutom kontorsarbetsplatser även verkstad och utställningshall. Projektet färdigställdes 2010.