JÄRBO FÖRSKOLA

På uppdrag av Sandvikenhus har kontoret projekterat en ny förskola i Järbo utanför Sandviken. Förskolan färdigställdes sommaren 2016.