INNERGÅDAR GÄVLE SJUKHUS

På uppdrag av X-fastigheter projekterade kontoret ombyggnaden av innergårdarna på Gävle Sjukhus. Här skapades miljöer både för lek och avkoppling.