HÖGBO BRUKSHOTELL

På uppdrag av Högbo Brukshotell har kontoret projekterat inredningen av nya hotellrum. Projektet färdigställdes 2009.