HISSBYGGNAD GÄVLE SJUKHUS

På uppdrag av X-fastigheter har kontoret projekterat en ny hissbyggnad vid den stora parkeringen på Gävle Sjukhus. Med den nya hissbyggnaden ökar tillgängligheten från parkeringen till huvudentrén på sjukhuset. Projeketet färdigställdes 2009.