GREEN CARGO

På uppdrag av Jernhusen har kontoret projekerat ett nytt logistikkontor och hotell för Green Cargo. Projektet färdigställdes 2006.