GREEN CARGO NÄSSJÖ

På uppdrag av Jernhusen har kontoret projekterat ett nytt kontor/hotell åt Green Cargo i Nässjö. Projektet färdigställdes 2008.