GAVLEHOV

På uppdrag av Gävle kommun har kontoret tagit fram illustrationer som visar på en framtidsvision för Gavlehov i Gävle. Bilderna används av kommunen för att kommunicera hur området kan utvecklas i framtiden och vara en katalysator för intressenter att investera i området.