GAVLE VIEW

På uppdrag av John Gustafsson Byggnads AB har kontoret tagit fram förslagshandlingar till en ny kontorsbyggnad i centrala Gävle. Byggnadens moderna arkitektur med stora glasade fasader och flexibla planlösningar skapar attraktiva lokaler för företag. Arbetet med uthyrning pågår.