FÖRSKOLA GÄVLE STRAND

Då den nya stadsdelen Gävle Strand växer fram har behovet av en förskola i området konstaterats. Kontoret inbjöds att delta i en arkitekttävling för utformningen. Den speciella förutsättningen att byggrätten tillät två våningar krävde ett annat tankesätt jämfört med traditionell planering av förskoler med en våning.