FLANÖR

Efter många mindre ombyggnader genom åren tog fastighetsägaren Norrvidden (idag Diös) initiativet till en total ombyggnad av affärshuset Flanör i centrala Gävle. Kontoret deltog i projekteringen att skapa i ljus och modern galleria som som attraherar hyresgäster och kunder. Projeketet färdigställdes 2009.