DJUPESTRAND

Tillsammans med Kusbo Bygg & Fastighet har kontoret deltagit i en markanvisningstävling gällande exploatering av ett nytt bostadsområde vid vattnet i Hudiksvall. Bidraget delade in tävlingsområdet i tre delar med olika typer av boende som vänder sig mot olika målgrupper av tilltänkta spekulanter.