CARDGROUP

På uppdrag av Cardgroup har vi projekterat ett nytt kontor åt verksamheten. Kontoret ansvarade både för A-projektering och inredning.