SANDVIK BRUKSGÅRDEN

På uppdrag av Sandvik AB uppfördes en tillbyggnad av företagets egna hotell Bruksgården. Stor vikt lades vid att tillbyggnaden harmoniserade med den ursprungliga byggnaden från 1900-talets början.