BRF TESTEBO

På uppdrag av HSB Gävleborg projekterade kontoret nya bostäder i Strömsbro utanför Gävle.
Bostäderna riktade sig främst mot en åldrande målgrupp som önskade bra funktionella lägenheter. Projeketet färdigställdes 2005.