BRF CAROLINA-JENNY

På uppdrag av Skanska Sverige AB har kontoret projekterat två kvarter med bostäder på Gävle Strand. Projektet blev starten på den nya stadsdelen i Gävle som nu växer sig större år för år. Projektet färdigställdes 2008.