BJÖRKSÄTRA STADSDELSFÖRNYELSE

På uppdrag av Sandvikenhus har kontoret tagit fram en plan för stadsdelsförnyelse i Björksätra.