BJÖRKSÄTRA GRUPPBOENDE

På uppdrag av Sandvikenhus har kontoret projekterat ett nytt gruppboende sk. särskilt boende. Byggnaden rymmer 6 lägenheter och gemensamhetsytor samt personalutrymmen.