ATSA-HUSET

Denna industribyggnad i rött tegel från 1900-talets början stod länge övergiven i området kring Gasklockorna i Gävle. Byggnaden köptes då av Pelle Palmqvist vars ambition var att modernisera byggnaden för vår tid men samtidigt behålla dess ursprungliga karaktär. Tillsammans med kontoret har byggnaden renoverats varsamt och byggnaden fick år 2006 Bygg- och miljönämndens Byggnadsvårdspris. Idag är Atsa-huset fullt uthyrt till nya moderna företag och byggnaden sjuder av liv igen.