PERSLUNDASKOLAN

Efter upphandlingen av entreprenaden för om- och tillbyggnaden av Perslundaskolan i Ockelbo har kontoret fått uppdraget att projektera Bygghandlingar åt entreprenören Byggtec. Projekteringen har påbörjats och kommer fortlöpa under hela hösten. Skolan ska stå klar till höstterminen år 2015.