KOMPETENSER

Ett av kontorets styrkor är ett brett kompetensregister. Byggnadsprojekt är ofta en komplicerad process och kräver engagemang av många inblandade från idéskedet till förverkligandet.  

Kontoret har medvetet attraherat medarbetare med specialkunskaper inom allt från Stadsplanering till Inredning. På det sättet kan vi erbjuda våra kunder stöd i byggprojeketets olika faser.

Inom dessa områden verkar kontoret:

Arkitektur / Gestaltning / Byggnadsplanering - Konstruktion / Statik - Stadsplanering / DetaljplaneringInredning - Landskap / Markprojektering - Projektledning / CAD-BIM Samordning - Visualisering