Företaget
Skoog Arkitekter AB är ett arkitekt- och ingenjörskontor som funnits sedan 1989. Kontoret är baserat i Gävle och verkar främst i dess region men har även uppdrag i andra delar av Sverige.

Resurser
Uppdragen spänner över bostäder, kontor, industrier, inredning mm.

Kompetens
Med en lång och omfattande kännedom av byggprocessen, kan vi erbjuda tydlighet och trygghet vilket skapar kvalite vid varje projekt vi tar oss an. Med kompetens inom husbyggnadsarkitektur, konstruktion, inredning mm. erbjuder kontoret anpassade tjänster beroende projektets karaktär.

Drivkraft
Vårt mål är att skapa innovativ och samtida arkitektur, som reflekterar omvärlden och individen. Arkitektur som skapar mervärden och överträffar förväntningar. Kärnan i processen från ide till förverkligande utgår ifrån nära samarbete med beställare mot det gemensamma målet.