FORSMARK PERSONALBOENDE

På uppdrag av NCC projekterar vi bygghandlingar för det nya personalboendet vid Forsmarks Kärnkraftverk. Byggstart planeras till sommaren 2015.